top of page

‘Wie heet er u te slijten’ over De vlaschaard van Stijn Streuvels.

Jaarboek 12 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2006
Onder redactie van Marcel De Smedt,
Tielt, Lannoo, 2007 – 337 p.

 

Inhoud:

Ten geleide p. 7

De vlaschaard: 'De zaaidhede', facsimile, p. 9

Paul Thiers,  Bibliografie van De vlaschaard, p.69

Paul Thiers, De vlaschaard, van uitgevers en uitgaven, p. 91

Marcel Janssen, Boer tegen de luchten en vader tegen de zoon, p. 109

Katrien Van Effelterrc,  Volkskundige elementen in De vlaschaard, p. 115

Erica van Boven 'Wij hebben daar in Vlaanderen een grooten kerel' De ontvangst van De vlaschaard in de Nederlandse literaire kritiek, p. 149

Marcel De Smedt, De eerste Duitse vertaling van De vlaschaard, p.169

Van Iseghem 'Voor altijd vergaan in 't ijle van de wind' Stijn Streuvels, Caesar Gezelle en de familie Gezelle, p. 187


Pieter Verstraeten, Van 'boerenjongen' tot 'grootmeester': zelfontbolstering of zelfmiskenning? Het beeld van Streuvels in de literaire kritiek van Joris Eeckhout, p. 229

Paul De Bruyne, Mira revisited, p. 267

Omer Vandeputte:  Netwerken in Het leven en de dood in de ast p. 279

Karcl Platteau, Streuvels over zijn vrienden, p. 295

Jozef Vandemaele, 'Kroniek 2005, p. 305

Jozef Vandemaele, Bibliografie 2005, p. 309

Noten, p. 317


Klik hier voor meer informatie.

pub_jaarboek12_clip_image002.jpg
bottom of page