top of page

Stijn Streuvels 150 jaar: een internationale auteur
met universele thema's

onder redactie van Marcel De Smedt

Jaarboek 27 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2021.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2022. - 263 p.

27-jaarboek_2021_HR.jpg

 

Inhoud

Stijn Streuvels werd geboren op 3 oktober 1871. In dit herdenkingsjaar ‘150 jaar Stijn Streuvels’ werden allerlei manifestaties gehouden en projecten uitgewerkt om de nagedachtenis van de auteur van internationaal formaat in ere te houden. Een van de activiteiten was een colloquium dat op 22 oktober in de Kulak plaatsvond onder het motto ‘Stijn Streuvels 150 jaar. Een internationale auteur met universele thema’s’. Zes sprekers lieten daarbij hun licht schijnen op een of ander aspect van Streuvels’ oeuvre. De lezingen worden in dit jaarboek opgenomen.

 

Jacqueline Bel constateert dat een aantal nieuwe elementen die Flaubert en Dostojevski in de literatuur invoerden ook in het werk van Streuvels terug te vinden zijn. Antoon Vandevelde toont aan dat Streuvels interessante antwoorden geeft op een aantal typisch filosofische vragen. Chris Ceustermans behandelt de relatie tussen de literaire vrienden Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom.

In haar bijdrage betoogt Anneloek Scholten dat in de vroege werken van Streuvels als Minnehandel en De vlaschaard verschillende ideaalbeelden voor mode en schoonheid tegenover elkaar worden gezet. Philip Vermoortel doet verslag van zijn lectuur van Streuvels. De roman Beroering over het dorp (1948) vindt hij het ‘meest charmante grote werk’ van de auteur. Onder de titel ‘Streuvels’ expressief taalgebruik’ illustreert Karel Platteau hoe Streuvels een eigen instrument voor zijn creatieve vormgeving ontwikkelde.

 

Naast de lezingen van het colloquium nemen we in dit jaarboek nog enkele andere bijdragen uit de Streuvelsstudie op. Vooreerst laten we Streuvels zelf aan het woord in het verhaal Het Woud, zoals het in 1900 in de bundel Zomerland werd gepubliceerd. Paul Thiers zorgt voor de bibliografie van Het Woud. Toon Breës ziet in dit werk ‘een fascinerende zijsprong’ in Streuvels’ oeuvre en meent dat de auteur zich hier presenteert ‘als een fantastische en boeiende verteller en dit zowel in de verhaallijn als in de figuren die erin voorkomen’.

 

Paul Thiers beschrijft een uniek exemplaar van Streuvels’ debuutbundel Lenteleven (1899) dat in 1910 in een uitzonderlijk mooie band werd ingebonden. Luk Lazeure stelt een inventaris op van de talloze Stijn Streuvelslanen en -straten die ons land rijk is. Marcel De Smedt vergelijkt Streuvels’ Levensbloesem met de Duitse vertaling Des Lebens Blütezeit. We geven in dit jaarboek ook de tekst weer van de theater evocatie rond het werk van Streuvels.

Zoals steeds zorgt Jozef Vandemaele voor de Streuvelskroniek en -bibliografie, ditmaal voor het jaar 2020.

 

Dit jaar verschijnt het 27ste jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap onder de titel Stijn Streuvels 150 jaar. Een internationale auteur met universele thema’s. Het bevat onder meer de teksten van de lezingen die op 22 oktober 2021 in de KULAK werden gehouden tijdens het colloquium over Streuvels. De voorstelling van het jaarboek zal eind mei plaatsvinden in de KULAK. Datum en programma worden later meegedeeld.
 

Het jaarboek kost € 30 (niet leden betalen € 35 + 7,50 verzendingskosten en u kunt het bestellen via e-mail :

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be
of via rekeningnummer : ING 385-0162881-81 / IBAN: BE36 3850 1628 8181 / BIC : BBRUBEBB

met vermelding 27ste jaarboek.
of via het Stijn Streuvelsgenootschap
Dienst distributie 't Rode Paard 19 BE - 8510 Bellegem


 

bottom of page