top of page

Hoe men schrijver wordt

Met Hoe men schrijver wordt (1911)publiceerde Streuvels de tekst van de autobiografische lezing die hij te Antwerpen hield op 22 december 1910. Hij uitte er zijn wantrouwen over de geloofwaardigheid van sommige beweringen van André de Ridder in de biografie die hij over hem (Streuvels, P.T.) had geschreven. Van Hoe men schrijver wordt verschenen overdrukken uit De Tijdspiegel waarin de tekst in 1911 in voordruk verschenen was. De lezing werd ook opgenomen in Mijn rijwiel (1915) en in Herinneringen (deel 9 van Stijn Streuvels’ verzamelde werken (1954)).

bottom of page