top of page

Heule​

Kortrijk, Zonnewende, 1942, 393 + [VII] p.
 
Colofon: ‘Van deze oorspronkelijke uitgave van Stijn Streuvels’ Heule, gezet uit de Egmont mediumletter werden er vijf ex. gedrukt op Hollandsch geschept papier Van Gelder, genummerd van 1 tot 5 en 10 ex. op geschept papier Ingres, genummerd van I tot X, gedrukt op de persen van de Groeninghe Drukkerij te Kortrijk en voltooid in de maand october van het jaar negentien honderd twee en veertig.’ (achterin, p. [VII])

Heule is opgenomen in Stijn Streuvels, Volledig werk, deel IV, [Brugge/Utrecht], Orion-Desclée De Brouwer, 1973, p. 723-997.

bottom of page