top of page

Herinneringen uit het verleden​

Thielt, J. Lannoo, 1924, 280+ [IV] p.

Colofon: De omslagteekening is van Alb. Saverys. [en verder enkel in de voor Vlaanderen bestemde uitgave:] Van deze uitgave werden 25 exemplaren getrokken op Hollandsch papier, genummerd van 1 tot 25 (achterin p. [I]).

Inhoud van de bundel:

Onze streek, p. 7-24
Damme, p. 25-54
Veurne-Ambacht, p. 55-95
Volkslectuur (Over Vrouwe Courtmans), p. 97-132
Schoonheid, p. 133-145
De schoonste deugd, p. 147-152
Kinderlectuur, p. 153-173
Mijn schooltijd, p. 175-182
Het lied van den weemoed, p. 183-194
Mijn loopbaan op de planken, p. 195-213
Voor den oorlog, p. 215-224
Mijn fiets in oorlogstijd, p. 225-262 (1)
Na den oorlog, p. 263-272
Na vijf en twintig jaren, p. 273-280. (2)

(1) Onder Inhoud (p. [III] achteraan) staat Onze fiets in oorlogstijd.
(2) In de inhoudsopgave (p. [III], achteraan) is vermeld: Voor vijf en twintig jaren. De tekst verscheen reeds eerder (1924) als ongetiteld voorwoord van de Jubileum-uitgave (25 jaar na het verschijnen) van Lenteleven.

Herinneringen uit het verleden is in enigszins gewijzigde samenstelling en onder de titel Herinneringen opgenomen in Stijn Streuvels’ volledige werken, deel IX, Kortrijk, ’t Leieschip, 1954, p. 7-380 en in Volledig werk, deel II, [Brugge/Utrecht], Orion-Desclée De Brouwer, 1972, p. 1479-1800.

bottom of page