top of page

Emmanuel Viérin (1869-1954)

bio_emmanuel_vierin_clip_image002.jpg

Een van de typische landschapjes waarmee E. Viérin de banden van Stijn Streuvels versierde.

Emmanuel Viérin, broer van de architect Jozef studeerde aan de Stedelijke Academie te Kortrijk en aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. In 1896 werd hij lesgever aan de Kortrijkse Academie en van 1912 tot 1938 was hij er directeur. Hij schilderde vooral naar de natuur in West-Vlaanderen, met voorliefde voor de kuststreek, maar ook in Frans-Vlaanderen en in Nederland (onder meer op Walcheren waarheen hij tijdens W.O. I vluchtte). Hij bleef zijn leven lang in Kortrijk wonen en overleed er op 13 januari 1954.

Met ‘Mane’ Viérin ging Streuvels van alle vrienden die hij te Kortrijk had zeker het meest vertrouwelijk om. Hij is vaak met de schilder op reis geweest, zoals al vermeld een eerste keer in 1896 naar Nederland.

Heel wat van Streuvels’ uitgaven verschenen in door Emmanuel Viérin met een landschapstekening op het voorplat versierde banden. De eerste druk van De vlaschaard in luxe-uitgave (1907) is het enige boek dat door Emmanuel Viérin ook geïllustreerd werd. Het voorplat is zoals overigens alle Viérinbanden versierd met een tekening van een landschap en het boek is geïllustreerd met bij elk van de vier hoofdstukken een landschap in aquarel en een titelvignet met vlasstengels. Alle overige door Viérin versierde Streuvelsuitgaven vertonen op het voorplat een van de typische Viérinlandschappen. Zo verschenen De Mourlons (1910), meerdere herdrukken van De vlaschaard (4e, 1912, 5e, 1914 en 7e, 1920), Lenteleven (6e, 1916 en 7e, 1919), Open lucht (2e, 1913, 3e, 1920), De landsche woning in Vlaanderen (1913), Langs de wegen (3e, 1915). Verder ook Zomerland (4e, 1919), Zonnetij (3e[=4e], 1920), Doodendans ([3e] = 2e, 1920), Dagen (3e, 1920), Stille avonden (3e, 1920), Minnehandel (2e, 1921), Dorpsgeheimen (2e, 1921), Het uitzicht der dingen (2e, 1921), Najaar (2e, gewijzigde druk, 1921), De blijde dag (vroeger Najaar I) (1921), Land en leven in Vlaanderen (1923), Werkmenschen ([3e]= 2e, 1930) en de zes deeltjes van In oorlogstijd (1915-1916). In Land en leven in Vlaanderen werden van Viérin ook een pentekening naar een aquarel (p. 18) uit De Vlaschaard (1907) en drie zwart-wit foto’s van schilderijen (op de pagina’s 128, 129 en 311) opgenomen.

bottom of page