top of page

Emile Lauwers sr. (1858-1921)

bio_lauwers_emile.jpg

Dokter Lauwers was een Vlaamsgezinde chirurg die, als humaniorastudent, aan het Klein Seminarie te Roeselare les kreeg van Hugo Verriest en goed bevriend geraakte met Albrecht Rodenbach. Na zijn studies te Leuven stichtte hij te Kortrijk zijn eigen kliniek. Lauwers was een zeer bekwaam chirurg met internationale vermaardheid. Ook op het literaire vlak was hij actief. Hij schreef verzen, maakte vele zowel wetenschappelijke als literaire vertalingen, werkte mee aan buitenlandse medische tijdschriften en vond nog de tijd om voor De Nieuwe Tijd en Biekorf tientallen bijdragen te schrijven. Met Guido Gezelle kwam het vanaf eind augustus 1878 tot een nauwe samenwerking bij het vertalen van The Song of Hiawatha, een Indianen-epos dat door Gezelle, op basis van Lauwers’ bewerking, werd vervolmaakt en onder Gezelles naam werd uitgegeven. De enige zoon van dr. Emile Lauwers sr., de al even vermaarde chirurg prof. dr. Emiel Lauwers jr. (1889-1946) was net als zijn vader goed bevriend (en lijfarts) van Stijn Streuvels. Streuvels had bijzondere waardering voor ‘de fijne penne’ (dixit Hugo Verriest) van Lauwers sr. Tien jaar na het overlijden van Emile Lauwers sr. verzorgde Streuvels (met medewerking van Emiel Lauwers jr.) dan ook de redactie van Schriften van Dokter Lauwers [1931], een bundeling van op het groot publiek gerichte medische bijdragen, reisverhalen, gedichten, herinneringen, enz.

 Meer over E. Lauwers, zie: Karel Platteau, ‘Streuvels en zijn vriend Lauwers’, in: De huid van Mira. Jaarboek 4 van het Stijn Streuvelsgenootschap 1998 / Onder redactie van Piet Thomas, Tielt: Lannoo, 1998, p. 351-358.

Dr. Emile Lauwers (foto PBC-Brugge)

bottom of page