top of page

Dorpslucht (in twee volumes), 1914-1915

bio_dorpslucht_verhaal_clip_image002.gif

Titelpagina van Dorpslucht, deel I, enige uitgave, 1914, 332 p.

De monumentale roman Dorpslucht, werd gesitueerd in Heule – het geboortedorp van de auteur – en verhaalt kronieksgewijs over het Heulse dorpsleven. Streuvels schreef maandelijks een hoofdstuk dat steeds in voordruk in het tijdschrift ‘De Tijdspiegel’ verscheen. Op die wijze werd de roman uiteindelijk ook voor hem wat onoverzichtelijk. Hij geraakte wat uit zijn ritme en het werk miste spontaniteit.

Bijna vijfendertig jaar later (in 1948) herschreef hij Dorpslucht en reduceerde de roman tot minder dan de helft. Het boek werd (her)uitgegeven onder de titel Beroering over het dorp. Bij de reductie heeft het verhaal aan leesbaarheid gewonnen, maar toch is het te betreuren dat de integrale versie van Dorpslucht nooit werd heruitgegeven. Wie Dorpslucht wil (her)lezen is dan ook aangewezen op de nu, helaas uiterst zeldzaam te vinden uitgave van 1914-15. Het spreekt vanzelf dat Streuvels, om het boek tot de helft van het volume te kunnen verminderen, vele, soms belangrijke en boeiende alinea’s en zelfs hele bladzijden heeft moeten schrappen. Onder meer schitterende passages die zich afspelen in het Heulse Gangske, met zijn bizarre bewoners, zijn in Beroering over het dorp niet meer opgenomen.

bottom of page