Dorpslucht

Enige uitgave (in twee volumes): Amsterdam, L.J. Veen, [1914-1915], dl. 1: [IV] + 332 p., dl. 2: [IV] + 544 p.

Colofon: (enkel in de exemplaren op Oud-Hollands papier) ‘Van deze roman werden 100 genummerde exemplaren gedrukt op Oud-Hollandsch papier’ (voorin, p. [II]).

Dorpslucht is niet meer heruitgegeven en is evenmin opgenomen in het verzameld werk. Een herwerkte en ingekorte versie van Dorpslucht verscheen in 1948 onder de titel Beroering over het dorp

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.