top of page

Dorpslucht

Enige uitgave (in twee volumes): Amsterdam, L.J. Veen, [1914-1915], dl. 1: [IV] + 332 p., dl. 2: [IV] + 544 p.

Colofon: (enkel in de exemplaren op Oud-Hollands papier) ‘Van deze roman werden 100 genummerde exemplaren gedrukt op Oud-Hollandsch papier’ (voorin, p. [II]).

Dorpslucht is niet meer heruitgegeven en is evenmin opgenomen in het verzameld werk. Een herwerkte en ingekorte versie van Dorpslucht verscheen in 1948 onder de titel Beroering over het dorp

bottom of page