Dorpslucht

Enige uitgave (in twee volumes): Amsterdam, L.J. Veen, [1914-1915], dl. 1: [IV] + 332 p., dl. 2: [IV] + 544 p.

Colofon: (enkel in de exemplaren op Oud-Hollands papier) ‘Van deze roman werden 100 genummerde exemplaren gedrukt op Oud-Hollandsch papier’ (voorin, p. [II]).

Dorpslucht is niet meer heruitgegeven en is evenmin opgenomen in het verzameld werk. Een herwerkte en ingekorte versie van Dorpslucht verscheen in 1948 onder de titel Beroering over het dorp