top of page

Dagboek toch in extenso

In 1979 publiceerde Luc Schepens – de eerste conservator van het Lijsternestmuseum – onder de titel: In oorlogstijd; het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog (Het uitgegeven en het onuitgegeven oorlogsdagboek 1914-1918), postuum de integrale versie van het oorlogsdagboek.

Na de stopzetting in 1916 van de publicatie in afleveringen was Streuvels, de oorlog lang, met het bijhouden van het dagboek doorgegaan. Bij de archivering van Streuvels’ nagelaten geschriften in het Lijsternest ontdekte Schepens het handschrift.

bottom of page