1830-1930 Kunstwerkstede Gebroeders De Coene.

Honderdste verjaring van Belgie's (sic) onafhankelijkheid. Het is het Jubeljaar, - jaar van feestviering en nationalen trots.

Enige uitgave: Kortrijk, De Eikelaar (Gebroeders De Coene), [1930], [XXXII] p., niet gepagineerd.

1830-1930 Kunstwerkstede Gebroeders De Coene werd niet meer herdrukt.

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.