top of page

Meindert Boogaerdt jun., uitgever

bio_meindert_boogaerdt_clip_image002.jpg

Meindert Boogaerdt

Meindert Boogaerdt jr. begon zijn uitgeverij op 1 september 1904 in Rotterdam. Het eerste werk dat uitgegeven werd, was De Doolage (1905) van Herman Teirlinck, een bundel literaire lezingen. Het bandontwerp was van de auteur. Herman Teirlinck tekende ook het uitgeversvignet van Meindert Boogaerdt. Stijn Streuvels, vermoedelijk aangetrokken door het royale honorarium van de jonge uitgeverij, vertrouwde de uitgave van de bundels Openlucht (1905) en Stille avonden (1905) aan de Rotterdammer toe. Het verging Meindert Boogaerdt niet zo goed. Niet opgebonden restanten van Openlucht en Stille avonden  werden uiteindelijk door Veen opgekocht en onder eigen uitgeversadres en eigen bandontwerpen te koop aangeboden. De uitgeverij Meindert Boogaerdt beleefde nog enkele moeilijke jaren en sloot ten slotte op 8 maart 1912 definitief de deuren. Meindert Boogaerdt, toen 32 jaar, verdween naar de streek rond Bordeaux waar hij achtereenvolgens een poppenfabriek en een hondenkennel uitbaatte. Hij stierf ‘ver van zijn familie en vaderland’ eind mei 1942.

 

Over zijn ontrouw aan zijn vaste uitgever L.J. Veen schreef Streuvels (ietwat ongeloofwaardig?) op 5 augustus 1946 aan pater Janssen:

‘Ik had toen van De Telegraaf een uitnodiging ontvangen om literaire feuilletons te schrijven voor dat blad: dat is de oorzaak en de aanleiding geweest van dat soort schetsen, die Stille avonden en Openlucht geworden zijn. Die schetsen meende ik uit het andere werk te moeten afscheiden en dààrom ook zijn ze zelfs niet bij mijn gewonen uitgever (L.J. Veen, P.T.) verschenen maar meende ze op een ander te moeten laten uitgeven’.

In werkelijkheid verscheen slechts één van de tien in de bundels opgenomen schetsen, Een lustige begraving in De Telegraaf (van 7 maart 1903).

bottom of page