top of page

Bloemlezingen en gebundeld werk*​

Titels chronologisch gerangschikt

Duimpjesbundel, Maldeghem, V. De Lille, 1903, 269 + [VIII] p. In de Duimpjesuitgave, nr. 36.

Bloemlezing uit de werken van Stijn Streuvels, Amsterdam, L. J. Veen, [1906], [VIII] + 278 + [I] p.

Het duivelstuig, Gent, Drukkerij Plantyn, 1909, 67 + [I] p. In de reeks Flandria's Novellen Bibliotheek nr. 109.

De Witte zandweg. ’s Zondags. Bijzondere uitgave voor taalonderwijs, Amsterdam, L.J. Veen, [1911, 31 + [I] p.

Gevoel en leven*, Amsterdam/Brugge, L/J/ Veen/Sint-Michiel, [1914], [VIII] + 175 + [I] p. 

Gevoel en leven**, Amsterdam/Brugge, L/J/ Veen/Sint-Michiel, [1914], [VIII] + 156 p.

Natuur, Amsterdam/Brugge, L/J/ Veen/Sint-Michiel, [1914], [VIII] + 176 p.

Het glorierijke licht, Morgenstond, Sint-Jan en De boomen, Amsterdam, L.J. Veen, [1922],  4 x 32 p.

Proza, Mechelen, Het Kompas, 1934, 179 + [I] p.

Kerstvertellingen, Brugge, Wiek Op, 1939, 147 + [V] p.

Het uitzicht der dingen (vierde druk). Het glorierijke licht, Hasselt, Heideland, [1962], 182 + [II] p.

Verhalen, Utrecht/Antwerpen, . Het Spectrum, [1962], 187 + [V] p.


In levenden lijve, Brugge/Utrecht, Desclée De Brouwer, [1966], 156 + [IV] p.

Tien van Streuvels, Leuven, Davidsfonds, [1973], 370 + [II] p.

Het einde - Zomerzondag. Cursorisch lezen voor de hoogste klassen van middelbaar, technisch en vernieuwd secundair, Brussel/Amsterdam, Manteau, 1978, 115 + [I] p.

Ingooigem, Brugge/Nijmegen, Orion/B. Gottmer, [1980], 237 + [III] p.

De drie koningen aan de kust, z.p., Standaard Boekhandel, 1982, 68 p.

De aanslag, Antwerpen, Standaard uitgeverij, [1986], 216 p.

Leven Liefde & dood,, Kortrijk, Dienst Cultuur Stad Kortrijk, [1994],  74 + [VI] p.

De ogen en het raam, Antwerpen, Manteau, [1998], 271 + [I] p.
               
* De hier vermelde bundels, al dan niet onder de titel van het openingsverhaal, omvatten minstens twee, reeds eerder in boekvorm uitgegeven, prozastukken

bottom of page