top of page

De blijde dag

bio_de_blijde_dag_clip_image002.jpg

De blijde dag [4e] = 5e druk, 1970.

De blijde dag verscheen later (in 1922) in een aparte uitgave.

In De blijde dag, een korte psychologische roman, geeft Streuvels lucht aan zijn kritiek op het opvoedingssysteem in de scholen van die tijd:

‘Uit zijn herinneringen zou weldra blijken dat hij weinig hartversterkends over zijn leerjaren te Heule en Avelgem onthouden had. Hij was ervan overtuigd dat de kinderen misvormd werden door het wantrouwen, de kortzichtigheid en het gemis aan levensechtheid van hun onderwijzers en leraren. Dezelfde fouten in een verhoogde graad vond hij terug in het weeshuis voor meisjes, dat het kernpunt uitmaakt van De blijde dag.’ (A. Demedts in: Stijn Streuvels, een terugblik op leven en werk, p. 224-225).

Zie ook: Tom Sintobin ‘De dag waarop haar de luidruchtigheid der wereld geopenbaard was geworden’ Over de voorstelling van de ruimtes in De blijde dag van Stijn Streuvels In: Ik was een versnoekte kwâjongen in mijn tijd. Jaarboek 7 van het Stijn Streuvelsgenoootschap 2001 / Onder redactie van Marcel de Smedt, Tielt, Lannoo: p.195-250.

bottom of page