top of page

Blanca, Carla en Candida. Uit Charles de Coster's Vlaamsche vertelsels naar de bewerking van Styn Streuvels​

Antwerpen, Het Schaakpeerdje, [ca. 1935], 40 p. (niet gepagineerd).

[Colofon]: Van deze heruitgave van BLANCA, CARLA en CANDIDA, een der "Vlaamsche Vertelsels" van Charles de Coster naar de bewerking van Stijn Streuvels, werd er in het Atelier van het Boek (Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten), een beperkte oplage gedrukt, verlucht met geclicheerde penteekeningen en volgens typografische maquette van Olivier Platteau. De herdruk werd bezorgd op 1 exemplaar Japansch papier, 15 exemplaren Pannekoek papier en 25 exemplaren Featherweight papier, respectievelijk gemerkt O.P., van A tot P, en genummerd van 1 tot 25. Dit exemplaar draagt het kenteeken …

Uit het Frans vertaald  (hoofdstuk uit: Stijn Streuvels,  Charles de Coster's Vlaamsche vertelsels (1918) (zie aldaar).

Vertalingen zijn niet opgenomen in het verzameld werk.

bottom of page