top of page

Bjørnstjerne Bjørnson

bio_bjornson_clip_image002.gif

Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910). ‘Met Ibsen is hij de grootste Noorse dichter en een romancier van betekenis. Zijn mensen krijgen meestal ingewikkelde en tragische zielkundige conflicten te doorworstelen. Zijn werk vertoont meestal een optimistisch-idealiserende inslag; bijwijlen komt zijn vrijzinnige levensbeschouwing tot uiting, doch zelden op hinderlijke manier.’ (Lectuur repertorium, 1952, blz. 191).

Bjørnson, Bjørnstjerne  heeft grote invloed gehad op het nieuwe naturalistische drama in geheel Europa. Vanaf 1857 verscheen een groot aantal op Noorse sagen gebaseerde drama's van zijn hand. In Italië schreef hij de sociale, naturalistische toneelstukken En fallit (1875) en Redaktøren (1875). Later publiceerde hij vooral romans en novellen. Zijn gedurfde ideeën over politieke, maatschappelijke en ethisch-religieuze problemen wekten veel weerstand. In 1903 werd hem de Nobelprijs voor letterkunde toegekend.

(Encarta® - Encyclopedie - Winkler Prins © 1993-2002 Microsoft Corporation/Het Spectrum).

Om naast andere Noren ook Bjørnson in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen en vertalen, vatte Streuvels de studie aan van het Noors. Van Bjørnson vertaalde Stijn Streuvels: Kleine Verhalen (1910), Het bruidslied (1911) (gevolgd door de zeven eerste verhalen uit Kleine verhalen). Een vroolijke knaap, apart uitgebracht in 1919, was eerder opgenomen in de bundel Kleine verhalen.

bottom of page