top of page

Beroering over het dorp*​

Kortrijk, Zonnewende, [1948], 332 + [IV] p.

Colofon: ‘Van deze oorspronkelijke uitgave werden gedrukt op de persen van de N.V. Vonksteen te Langemark, 50 exemplaren op Oud-Hollandsch papier Van Gelder en Zonen, genummerd van 1 tot 25 en van I tot XXV. Deze laatste niet in den handel. Dit is nummer …’ (achterin, p. [I]).

Beroering over het dorp is opgenomen in Stijn Streuvels’ volledige werken, deel XII, Kortrijk, ’t Leieschip, 1955, p. 301-590 en in Volledig werk, deel IV, [Brugge/Utrecht], Orion-Desclée De Brouwer, 1973, p. 487-721.

*Beroering over het dorp is een herwerkte en ingekorte versie van de oorspronkelijke roman Dorpslucht.

bottom of page