top of page

Avelgem

bio_avelgem_clip_image002.jpg

Het centrum van Avelgem in de tijd toen Streuvels er bakker was  (foto PBC-Brugge).

De gemeente Avelgem is gelegen in het zuidoosten van West-Vlaanderen, op de taalgrens Vlaanderen-Wallonië, dicht bij de provinciale grens met zowel Oost-Vlaanderen als met de Waalse provincie Henegouwen. Avelgem telt ca. 10.000 inwoners.

In het voormalig kasteel, daterend uit de 15e eeuw en verbouwd in de 17e eeuw en waarvan nog restanten zijn overgebleven, werd in 1872 het ‘Pensionnat et Institut Agricole’, het Sint Jan-Berchmansinstituut ondergebracht. Aan die school studeerde Stijn Streuvels van 1883 tot 1886.

De vader van Stijn Streuvels, Camiel Lateur was afkomstig van Avelgem. De voorouders Lateur waren sinds een paar generaties bakker te Avelgem.

In het centrum van de gemeente herinnert een plaket aan de gevel van een huis in de Doorniksestraat, aan de tijd toen Stijn Streuvels daar bakker was. Nog steeds wordt op dit adres een bakkerij uitgebaat.

De roman De teleurgang van de Waterhoek is gesitueerd in het Avelgemse gehucht ‘De Waterhoek’ op de wijk ‘Rugge’. Zowel de brug (alhoewel reeds tweemaal vervangen sinds 1907) als het café ‘De Meersblomme’, die beide in de roman voorkomen, zijn nog te bezoeken. En deel van de ‘Scheldemeersen’, de weiden langs de Schelde, waar de jonge Streuvels dikwijls vertoefde, zijn nog intact bewaard gebleven.

bottom of page