top of page

Uitgeverij Zonnewende

bio_zonnewende_clip_image002.jpg

Zonnewende werd op 30 april 1920 als kunst- en boekhandel opgericht te Kortrijk op initiatief van enkele flaminganten, Vlaamsgezinde industriëlen en schrijvers, onder wie Arthur Mulier, Jozef de Coene, Jozef Delbaere, Pieter Delbaere, Baldewijn Steverlynck, Gaston Martens, Willem Putman en… Stijn Streuvels (die voorzitter was). In juni 1925 werd de zaak echter ontbonden om 10 jaar later, eind 1935 heropgericht te worden. Aanvankelijk beperkte de vennootschap zich tot de distributie van geïmporteerde uitgaven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gestart met eigen uitgaven. Van Stijn Streuvels verschenen: De maanden (1941) en enkele herdrukken van andere titels, Stijn Streuvels’ werken (in 2 boekdelen, 1941), Heule (1942), Beroering over het dorp (1948). In 1943 werden drie Franse vertalingen uitgegeven: Le champ de lin, Le déclin du Waterhoek en Sous le ciel de Flandre (tweede druk in Franse vertaling). In 1961 werd Zonnewende overgenomen door Standaard Boekhandel (Cf.: Zie Ludo Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, deel II: De twintigste eeuw, Tielt, Lannoo, 1987, blz. 129-130).

Le champs de lin, Kortrijk, Zonnewende, 1943. Franse vertaling van De vlaschaard (1907).

bottom of page