Smedje Smee (C. de Coster)​

Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1942, 107 + [I] p. In de reeks ‘De Seizoenen’ (nr. 27).

Vertaald uit het Frans. Hoofdstuk uit Stijn Streuvels, Charles de Coster’s Vlaamsche vertelsels (1918) (zie aldaar).

Vertalingen zijn niet in het verzameld werk opgenomen.

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.