top of page

Smedje Smee (C. de Coster)​

Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1942, 107 + [I] p. In de reeks ‘De Seizoenen’ (nr. 27).

Vertaald uit het Frans. Hoofdstuk uit Stijn Streuvels, Charles de Coster’s Vlaamsche vertelsels (1918) (zie aldaar).

Vertalingen zijn niet in het verzameld werk opgenomen.

bottom of page