top of page

Stijn Streuvels en zijn illustratoren
onder redactie van Marcel De Smedt

Jaarboek 29 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2023.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2023. - 260 p. ill.

 

Inhoud

 

In dit negenentwintigste jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap gaat onze aandacht naar de kunstenaars die het werk van Streuvels illustreerden. Weopenen met een facsimile van ‘Damme’, zoals in 1924 verschenen in Herinneringen uit het verleden. Paul Thiers zorgt voor de bibliografie.

Peter Theunynck verbleef begin 2023 in het Lijsternest en zag vanuit Streuvels’ raam ‘de wenteling van de seizoenen’. Karel Platteau staat in zijn bijdrage ‘Streuvels en zijn 90 illustratoren’ stil bij het belang dat Streuvels hechtte aan goede illustraties in zijn werk. Onder de titel ‘Van oude vikings, spookbomen, vlaschaards en…bibberkoorts’ heeft Peter Pauwels het over de kunstenaars Albert Saverys en Jozef Cantré. Belangrijke uitgaven van werk van Streuvels werden door Saverys geïllustreerd (De vlaschaard, Prutske, Het leven en de dood in den ast). Jozef Cantré zorgde onder meer voor de illustratie van De oude Wiking. Wilfried Onzea bespreekt de illustraties die Elisabeth Ivanovsky bezorgde bij Streuvels’ vertaling van Max Mells Paradijssprookjes, bij De maanden en bij Stille avonden. Isabelle De Jaegere gaat dieper in op de relatie van Streuvels met de schilder Emmanuel Viérin, broer van architect Jozef, die de plannen voor het Lijsternest tekende. In zijn bijdrage ‘Jos Léonard en enkele representatieve covers bij Stijn Streuvels’ betoogt Paul Thiers dat Léonard aanvankelijk als beeldend kunstenaar tot de jonge  Antwerpse avant-garde behoorde. Karel Platteau vraagt aandacht voor René De Pauw, die in 1934 een Franstalig werkje schreef over de zeevisserij Gens de mer et pêche maritime, waarin hij zelf de illustraties verzorgde. In de vertaling door Stijn Streuvels werden de illustraties eveneens opgenomen. In ‘Streuvels en modernistische illustratoren’ bespreekt Karel Platteau avant-garde omslagillustraties bi werk van Streuvels van de hand van Karel Maes en Richard Acke.

Naast artikels rond het thema van het jaarboek nemen we nog een paar extra bijdragen uit de Streuvelsstudie op. We publiceren de lezing die Jet Marchau op 23 mei 2023 in Heule gaf bij de voorstelling van het achtentwintigste jaarboek. Paul Thiers kwam op het spoor van een ‘vroege, vrijwel onbekende voordruk van De vlaschaard in Franse vertaling’ van de hand van de broers Jean en Josse Borginon. Voor ‘Boeren in Streuvelsland’ berekende Omer Vandeputte dat van de circa 1100 personages in het oeuvre van Streuvels er zowat 350 landbouwers zijn. Onder de titel ‘Streuvels wou geen theoloog zijn’ gaat Marc Van Kerchove dieper in op het godsbeeld bij Streuvels.

 

Thomas Jacques zorgt voor de Streuvelskroniek en -bibliografie voor het jaar 2022.

Het jaarboek kost € 30 (niet leden betalen € 35 + 7,50 verzendingskosten en u kunt het bestellen via e-mail :

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be
of via rekeningnummer : ING 385-0162881-81 / IBAN: BE36 3850 1628 8181 / BIC : BBRUBEBB

met vermelding 29ste jaarboek,
of via het Stijn Streuvelsgenootschap
Dienst distributie 't Rode Paard 19 BE - 8510 Bellegem

jaarboek29cover.jpg
bottom of page