top of page

 'Jan Vindevueghe, peerdeknecht':
Stijn Streuvels 'Langs de wegen' 
onder redactie van Marcel De Smedt.

Jaarboek 22 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2016.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2017. - 340 p.

 

Inhoud:

In dit tweeëntwintigste jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap richten we onze aandacht op Langs de wegen, Streuvels’ eerste grote roman uit 1902. Het is het verhaal van paardenknecht Jan Vindeveughel, die zijn rustig en georganiseerd knechtenbestaan moet verlaten, en na een bewogen leven met vrouw en kinderen in zijn geboortedorp, als een oude dolaard terugkeert op de hoeve vanwaar hij vertrokken is.

Met een facsimile van de beginbladzijden van het boek laten we eerst Stijn Streuvels zelf aan het woord. Paul Thiers stelt de bibliografie van Langs de wegen samen. Toon Breës belicht de inhoudelijke en vormelijke structuurelementen van Langs de wegen en komt tot de conclusie dat Streuvels in 1902 zijn plaats heeft ingenomen in de Europese en in de wereldliteratuur.

In ‘Wij, langs de wegen’ reizen schrijver Koen Peeters, dichter Bart Janssen en kunstenaar Dirk Zoete Jan Vindeveughel achterna. Romain John van de Maele bespreekt in ‘Stilstand en beweging in Langs de wegen’ de cirkelgang in het leven van Vindeveughel, die doorbroken wordt door het ontvangen van een brief. Marcel De Smedt bekijkt de Engelse vertaling van Langs de wegen, die in 1936 onder de titel Old Jan werd gepubliceerd bij de Londense uitgever Allen & Unwin.

In dit jaarboek nemen we de lezing op die Anne Provoost op 21 mei 2015 in Zonnebeke hield onder de titel ‘Opgepast voor de zinsnede! Streuvels over het tekortschieten van woorden’. Marc Van de Velde onderzoekt in zijn bijdrage ‘Streuvels als vertaler aan het werk’ het manuscript van Streuvels’ vertaling (Boschvolkje) van Die Leutchen im Walde van Ida Bohatta-Morpurgo. Tom Houtman geeft een stand van zaken over ‘Het Lijsternest: Streuvelshuis & schrijversresidentie’ over de periode 2012 tot en met 2015.

Voor de Streuvelskroniek en -bibliografie voor de jaren 2014 en 2015 tekent Jozef Vandemaele.

Het jaarboek kost € 30 (niet leden betalen € 35) + 7,50 verzendingskosten en u kunt het bestellen via e-mail :
stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be
of via rekeningnummer : ING 385-0162881-81 / IBAN: BE36 3850 1628 8181 / BIC : BBRUBEBB met vermelding 22ste jaarboek.
of via het Stijn Streuvelsgenootschap
Dienst distributie 't Rode Paard 19 - BE 8510 Bellegem

pub_jaarboek22.png
bottom of page