top of page

Een wijf is een wijf: mannen en vrouwen bij Stijn Streuvels.

 Jaarboek 13 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2007 / Onder redactie van Tom Sintobin en Marcel de Smedt
Tielt: Lannoo, 2008. - 316 p.

 

Inhoud:

Tom Sintobin
Mannen en vrouwen bij Stijn Streuvels, een benadering vanuit genderperspectief. Een inleiding p. 7

Stijn Streuvels
Zomerzondag, facsimile p. 23

Jacqueline Bel
Over kortgerokte meisjes, overgroeide langsels en verslenste sloren. Vrouwbeelden bij Streuvels en Buysse, van De vlaschaard tot Rozeke van Dalen p. 73

Nele Bemong
‘Vader, ik zal uw knaapje zijn’. Genoveva van Brabants omgang met haar symbolische tekort p. 93

Dirk de Geest
‘De trouwe afspiegeling van het Vlaamsche meisje dat alle deugden in uw wezen vereenigt’. Alma met de vlassen haren als ‘voorbeeldige’ roman p. 119

Jan Schoolmeesters
Apologia pro Lina. Over ‘Zomerzondag’ p. 155

Kristien Hemmerechts
‘Ze was wel héél erg mooi’. De teleurgang van den Waterhoek: over de representatie van vrouwen in het boek en de film p. 169

Lies Wesseling
‘Fiete met de Fieten’. Man-vrouwbeelden in Prutske p. 181

Elke Brems
Mannen, gegroet! Representaties van mannelijkheid bij Streuvels, Bordewijk en Walschap p. 195

Erica van Boven
Over echte mannen en gezonde Vlaamse boeren. Streuvels’ Vlaschaard in het licht van contemporaine opvattingen over geslachts- en volkskarakter p. 217

Lizet Duyvendak
‘Is dit iets voor het Leesmuseum?’ Over de plaats van Streuvels en Buysse in de collectie van het Haags Damesleesmuseum p. 237

Liselotte Vandenbussche
 ‘La chair est triste’ en verder niets? Mannelijkheid en seksualiteit in de correspondentie van Emmanuel de Bom en Stijn Streuvels p. 253

Johan van Iseghem
‘Alsof ze malkander goed verstonden’. Afsluitende suggesties voor verder onderzoek p. 267

Rita Ghesquiere
Prutske hertaald p. 277

Tom Sintobin
Stijn Streuvels’ vertelselboek p. 283

Jozef Vandemaele
Kroniek 2006 p. 287


Bibliografie 2006 p. 291


Over de medewerkers p. 297


Noten p. 301

Klik hier voor meer informatie.

pub_jaarboek13.jpg
bottom of page