top of page

Clemens Brentano

bio_brentano_clemens_clip_image002.jpg

‘Vertelsel van Gokkel en Hinkel’ in vertaling van Stijn Streuvels, 2e druk, 1951.

Brentano, Clemens (Ehrenbreitstein 8 sept. 1778 – Aschaffenburg 28 juli 1842), Duits romantisch dichter, studeerde in Halle en Jena, en wijdde zich vooral aan de letterkunde. Hij had contact met Wieland, Herder, Goethe, Tieck en de gebroeders Schlegel. In 1801 publiceerde hij onder de schuilnaam Maria de roman Godwi oder das steinerne Bild der Mutter, met de ondertitel Ein verwilderter Roman. Er spreekt een ongebreidelde fantasie en een typisch romantisch verlangen naar het tijdelijk en ruimtelijk onbegrensde uit. In 1803 trouwde hij met de romanschrijfster Sophie Mereau, die na een weinig gelukkig huwelijk in 1806 overleed. Van 1804 af woonde hij in Heidelberg, waar hij met Achim von Arnim en Johann Joseph (von) Görres de ‘Heidelberger Romantik’ tot bloei bracht. Met von Arnim gaf hij een groot aantal oude volksliederen uit onder de titel Des Knaben Wunderhorn (3 dln., 1805–1808), die de lyriek van de komende decennia sterk beïnvloedde. Ook voor zijn beroemdste novelle Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl (1817) gebruikte hij oude volksmotieven. In 1817 keerde hij, onder invloed van de vrome Luise Hensel, tot het rooms-katholicisme terug en hield zich van 1819 tot 1824 in het klooster Dülmen in Westfalen bezig met het optekenen en dichterlijk verwerken van de visioenen van de gestigmatiseerde non Anna Katharina Emmerick. In 1833 vestigde hij zich in München, waar hij de laatste hand legde aan zijn verzameling sprookjes, waaronder het bekoorlijke Gockel, Hinkel und Gackeleia (1838). Zijn gedichten munten uit door grote muzikaliteit; zijn onvervulbare verlangens en innerlijke onrust wist hij een beheerste en fraaie lyrische expressie te geven. Zijn toneelstukken hadden weinig succes.

(Encarta® - Encyclopedie - Winkler Prins © 1993-2002 Microsoft Corporation/Het Spectrum).

bottom of page