Afwijking van vroeger werk

In De teleurgang van den Waterhoek krijgt de natuur een heel wat minder belangrijke rol toebedeeld. De mens staat centraal in het gebeuren, seksualiteit wordt een wezenlijk onderdeel van de intrige, de taal is minder Streuveliaans (d.i. minder Middelnederlands geïnspireerd) en sluit meer aan bij het algemeen Nederlands.

logo-kulak.jpg

©2019 Stijn Streuvelsgenootschap.

Secretariaat - Mireille Vansteenkiste
't Rode Paard 19 - 8510 Bellegem

stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be

Inhoudelijke opmerkingen over of suggesties voor onze website, contacteer ons.